Hoppa till huvudinnehåll

VARFÖR RÖSTA?

​Genom att rösta i kommunalvalet påverkar du frågor som angår dig


Det är kommunerna som nu och i framtiden bland annat ser till att alla har rent dricksvatten hemma, att arbetslösa får utbildning, arbete eller rehabilitering, att avfallshanteringen fungerar, att barnen erbjuds småbarnspedagogik och kan gå i grundskola. Kommunen står också för många kultur- och bildningstjänster som bibliotek, teatrar och orkestrar. Kommunen integrerar invandrare och underhåller friluftsområden och gator. Kommunen stöder också lokala företag så att regionen är livskraftig.
I kommunalvalet är det du som bestämmer vem som får besluta om det här i din hemkommun.

Den egentliga valdagen är 9.4.2017 och förhandsröstningen sker 29.3.–4.4.2017.


Som kommuninvånare har du rätt att själv välja din representant som beslutar om de frågor som gäller just din kommun och närmiljö. Fullmäktige är det organ som utövar den högsta beslutanderätten i kommunen. Fullmäktige får sina befogenheter av kommuninvånarna, det vill säga dig.

Du bestämmer vem som i din hemkommun beslutar om

 • undervisningen och skolmaten
 • vatten- och avloppsnätet
 • förutsättningarna för sysselsättning och företagens framgång
 • användningen av förnybara energikällor
 • gatu- och vägunderhållet, sandningen, gatubelysningen
 • utbudet av fortbildning och dagvårdsplatser
 • ungdomslokalerna och ungdomsverksamheten
 • avfallshanteringen
 • bibliotekstjänsterna
 • parkerna och rekreationsområdena, idrottsanläggningarna, planläggningen och byggandet på tomter
 • utvecklingen av informationssamhället