Hoppa till huvudinnehåll

FÖR MEDIER

Kommunalvalet anordnas för första gången på våren i valet 2017. Valdagen är den 9 april. Kommunernas roll kommer att ändras under valperioden i och med att ansvaret för social- och hälsovården flyttas till landskapsnivå år 2019. Väljarnas informationsbehov om vad valet handlar om, vad de kommande förtroendevalda beslutar om och hur det kommunala beslutsfattandet påverkar allas vardag är större än vanligt.

På denna webbplats erbjuder vi basinformation om de finländska kommunerna, deras uppgifter och beslutsfattandet. Nedan en förteckning över experter inom aktuella kommunala teman.
Kommunförbundets valexperter

Alla e-postadresser har formatet fornamn.efternanmn@kommunforbundet.fi


Kommunal demokrati, deltagande, demokratistatistik
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634
Päivi Kurikka, sakkunnig, tfn 050 301 9068
Sirkka-Liisa Piipponen, tfn 050 448 3366

Juridiska frågor
Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 349 5460
Tarja Krakau, jurist, tfn 050 571 0018

Serviceinnovationer och kundorientering
Tuula Jäppinen, sakkunnig tfn 050 520 0385

Jämställdhet
Sinikka Mikola, teamledare, sakkunnig, tfn 050 342 8218

Framtidens kommun
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingshcef, tfn 0 500 811239
Arto Koski, sakkunnig, tfn 050 542 9299
Jarkko Huovinen, sakkunnig, tfn 040 531 6655
Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 349 5460
Sini Sallinen, Kommunerna 2021 -projekchef, tfn 050 464 5662
Ville Nieminen, Kommunerna2021 -projektikoordinator, tfn 050 564 6622

Fullmäktiges roll i ledandet av kommunen
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingshcef, p. 0500 811 239

Kmmunikation
Medietjänstnummer för journalister vardagar kl. 9-15: 050 340 9977


Pi Krogell-Magni, kommunikationschef, tfn 050 522 5953
Hanna Kaukopuro-Klemetti, informatör, mediekommunikation, tfn 050 597 4918
Eija Rautiainen, marknadsföringschef, kampanjmaterial för kommunalvalet, tfn 045 316 1600
Jenni von Frenckell, informatör, kommunalval.fi tfn 050 5645914