Hoppa till huvudinnehåll

Kommunförbundets kampanjtjänster till kommunerna

Kommunförbundet producerar marknadsföringsmaterial i syfte att öka valdeltagandet i kommunalvalet den 9 april 2017. Såsom vid tidigare kommunalval ger Kommunförbundet kommunerna fri tillgång till materialet. I år bjuder förbundet in också andra aktörer att använda marknadsföringsmaterialet.

För designen av kampanjens visuella profil ansvarar reklambyrån SMOY.

Kampanjhelheten omfattar material såväl på webben och i sociala medier som i tryckt form. Målet är att genom samarbete åstadkomma en nationell kampanj för ökat valdeltagande.

Underlaget för det tryckta materialet finns till kommunernas och städernas förfogande så att man lokalt kan komplettera materialet med sina meddelanden, exempelvis med info om förhandsröstningsställena.

Temat för kommunalvalskampanjen 2017 är ”Du har en röst”. Syftet med kampanjen är att betona varje röstberättigad persons möjlighet att föra fram sin egen röst i valet.

Det är just att rösta i kommunalvalet som är viktigt, då kommunerna ansvarar för det mesta som direkt påverkar människornas vardag, till exempel planläggning, barndagvård och vattentjänster. Det är viktigt för var och en av oss vem som väljs till förtroendeuppdrag för att besluta om gemensamma angelägenheter.

Ladda ner kampanjmaterialet här