Hoppa till huvudinnehåll

Kandidater och invalda i kommunalvalen 1984-2012

Vid kommunalvalet 2017 utses sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter i Finlands fastlandskommuner. I valet finns 33 618 kandidater uppstälda, sammanlagt 3,7 per fullmäktigeplats.
I kommunalvalet 2012 fanns 3,8 kandidater per fullmäktigeplats. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har rätt att i varje kommun ställa upp ett antal kandidater som är högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas. Före år 1996 var maximiantalet kandidater två gånger antalet fullmäktigeledamöter.

Källor:

Mötespraxis i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Finland sammanträdde i snitt åtta gånger per år.
kommunfullmäktige har i snitt tio ärenden att fatta beslut om per sammanträde och 81 ärenden att fatta beslut om per år. Ett fullmäktigemöte varar vanligtvis 1–2 timmar.
Antalet möten och ärenden samt längden på mötena varierar enligt kommunstorlek.

Källor:
  • Kommunförbundets enkät år 2016.
  • Rapport (på finska): Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 9/2016. Sirkka-Liisa Piipponen, Kommunförbundet.
  • Pressmeddelande 9.12.2016: Genomsnittsledamoten sitter på åtta möten och beslutar om 80 ärenden under ett år.

Verksamhetsformer i kommunernas fullmäktige

Källor:
  • Kommunförbundets enkät år 2016.
  • Rapport (på finska): Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 9/2016. Sirkka-Liisa Piipponen, Kommunförbundet.

Tidsanvändning för kommunala förtroendeuppdrag

År 2015 använde en fullmäktigeledamot i genomsnitt 8,5 timmar i veckan för att sköta sina förtroendeuppdrag. För en ledamot i kommunstyrelsen eller stadsstyrelsen krävde förtroendeuppdragen i snitt 11,5 veckotimmar och för en ledamot i en nämnd 4,2 veckotimmar.
Kraven på tidsanvändningen för förtroendeuppdrag är högsta i stora städer.
Kraven på tidsanvändning har ökat under perioden 2003-2015.

Källor: