Hoppa till huvudinnehåll

Fullmäktige är kommunens högsta beslutsfattare

I kommunalvalet väljs fullmäktige som i egenskap av högsta beslutande organ beslutar om kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige i våra kommuner beslutar om ungefär 2/3 av landets offentliga service och om ungefär 450 000 kommunalt anställdas arbete.

450000
Kommunalt anställdas arbetsplatser
I kommunalvalet år 2012 valdes 9 674 fullmäktigeledamöter. Deras medelålder var 50 år. Sex procent av alla invalda var under 30 år. Cirka 12 procent var 60 år eller äldre. Valdeltagandet i kommunalvalet år 2012 var 58,3 procent i hela landet. På Åland förrättades kommunalval i oktober 2015. Av alla röstberättigade röstade 70,3 procent.

Valdeltagande år 2012
58.3%
Följande kommunalval förrättas 9.4.2017. Före utgången av år 2016 beslutar kommunerna hur många fullmäktigeledamöter som väljs. Mandattiden för de nya fullmäktige inleds 1.6.2017.

Det finns i genomsnitt 32 fullmäktigeledamöter per kommun under den pågående fullmäktigeperioden. De vanligaste fullmäktigestorlekarna är 21 och 27.

Mer om fullmäktiges storlek
Kommunforbundet.fi